hlavní zákras rozhledny na Kelčském Javorníku



ROZHLEDNA KELČSKÝ JAVORNÍK

SOUTĚŽNÍ NÁVRH

Rozhledna je velmi příjemné zadání na soutěž, navíc v krásné krajině Podhostýnska. Společně s architektem Janem Březinou jsme navrhli kruhový tubus s výraznou osnovou z masivních dřevěných lepených nosníků propojených ocelovými křížovými styčníky. Dovnitř této výrazné superstruktury je vsazeno točité schodiště s jemnější vnitřní konstukcí, která vytváři otevřený středový tubus.

Po obvodu je vytvořen semitransparentní plášť z ocelových táhel a dubových špalků, které a místo přinášejí návštěvníci a mohou je sami na táhla navléknout. Plášť chrání vnitřní prostor před povětrností a zároveň do vzhledu vnáší nahodilost i individuální invenci v případě originálního (i barevného) ztvárnění špalků. V soutěži jsme obsadili 3. místo.