restaurant Na NávsiRESTAURANT NA NÁVSI
Světlá vzdušná restaurace s kontrastně tmavým sklepním sálem. Restauraci zdobí odhalená cihelná stěna, sklepnímu sálu dominuje nádherná cihelná klenba.

Společné provazující prvky, černá ocel, dubové dřevo, difuzory svítidel, obnažená cihla...restaurant Na Návsi
restaurant Na NávsiSKLEPNÍ SÁL

Sál je využíván zejména pro slavností účely. Byla mu ponechána zdobná cihelná klenba a zařízení nábytkem je řešeno tak, aby bylo možné sál přestavovat pro různé situace.

sklepní sálumyvadla se zrcadly na toaletách

ZÁZEMÍ

Sociální zázemí restaurace je ukryto v suterénních prostorách s klenutými stropy.