pěší lávkaLÁVKA V HRADCI KRÁLOVÉ
SOUTĚŽNÍ NÁVRH

Hlavním znakem lávky je její lehkost. Elegantní mírně zakřivená linka mostovky z probarvovaného leštěného betonu je podepřena čtveřicí bílých pilířu naklánějících se nad řeku. Pochůzí část mostovky se na okrajích zvedá a vytváří plný parapet, na nemž je osazeno široké dřevěné madlo. Rozkročení pilířů, mírné vzedmutí mostovky a její pudorysné rozširování směrem ke břehum řeky přinášejí lávce dynamiku. Lávka je složená z minima prvků. Každý z nich je jasně čitelný svým tvarem a materiálem. Nespoléhá na technicistní detaily, ornamentem je zde samotný materiál.

Beton mostovky je leštěný, probarvovaný černým pigmentem. Pilíře jsou ocelové, opatřené ochranným nátěrem bílé barvy. Madlo je dřevěné z dubového dřeva, napuštěné bezbarvým olejem. Pochůzí vrstva mostovky je betonová opatřená hydroizolační stěrkou s UV ochranou s minerálním vsypem na povrchu. Lávka bude osvětlena dvěma způsoby - zevnitř kontinuálním LED páskem umístěným na parapetu mostovky a krytým tvrzeným sklem a zvenku - bodovými světly lemujícími paty jednotlivých pilířů v místě styku s terénem. Světla jsou nasměrována po délce pilířů a osvětlují tak celý jejich průběh.lávka zákres
lávka zákresSITUACE

Linie lávky s napojením na obou březích. Pravý břeh, kde se očekává větší frekvence pohybu podél břehu je napojení řešeno mimoúrovňově, aby nedocházelo ke kolizím.

situace lávky a napojení na stezky podél řekyPŮDORYS

půdorys lávky a napojení na stezky podél řeky

průřez mostovkou

SCHEMATICKÝ PRŮŘEZ MOSTOVKOU