pohled z ulice na fasádu rekonstruovaného domuREKONSTRUKCE DOMU V MALOMĚŘICÍCH
Navrhli jsme stavební úpravy a nástavbu řadového rodinného domu. Dispozice v přízemí domu je rozdělena na dvě části, z nichž jednu využíváme nyní jako kancelář. Původní stav domu byl nevyhovující, byl odstraněn poddimenzovaný strop, kvůli vlhkosti byly veškeré stěny podřezány, podlahy odkopány a provedeny nově.

Posíleny byly částečně i základy. Nad přízemím byl proveden železobetonový strop pro celkové ztužení kontstrukce vyzděné z nepálených cihel. Patrová nástavba je konstrukčně kombinací cihelného zdiva po obvodu objektu a dřevěných hrázděných stěn vyplněných dusanou hlínou uvnitř dispozice.

Vše je uzavřeno pohledovým dřevěným trámovým stropem s vegetační střechou.

vstup
bylinkový záhon

dvůr

kuchyně

kuchyně

kuchyně - nadhled

detail hliněné omítky
chodba - síť zábradlí
koupelna

dětský pokoj

ložnice

řízené větrání - pohledové
detail - hliněná omítka

pracovna s jednacím stolem

pracovna s vestavěnou knihovnou