Česká komora architektů - vestibulČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ


recepce ve vstupu do sídla České komory architektů
čekací zóna ve vstupu